Re: Psykologisk support önskas!

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Mon Jan 26 21:12:49 CET 2009


--On måndag, måndag 26 jan 2009 18.22.41 +0100 Rasmus Kaj <kaj at kth.se>
wrote:

> men just Word gör ganska dåliga
> PDF:er om man inte är  betydligt bättre på att hantera Word än folk i
> allmänhet är).

s/dåliga\nPDF:er/usel typografi oavsett utdataformat/

Jag säger bara: Kerning, ligaturer, avstavning, marginaler, fontval, och
det finns mer att spy galla över. Fast värst av allt är att
konstruktioner som ^M^M^M^M^M öht. åtlyds och således går att använda
för "layout". 
I detta avseende är inte OO särskilt mycket bättre. 

>> IE har inte ensamrätt på HTML, medan MS Word är tämligen ensam om
>> kunna utnyttja alla .doc-formatets funktioner. Eller har jag fel?
> 
> Första delen av det påståendet var obehagligt nära sanningen för ett
> par  år sedan, men känns längre ifrån sanningen nuförtiden. 

Det finns en betydande eftersläpning i sånt som hänvisningssystem för
televäxlar, ekonomisystem, tidredovisningssystem osv. System som
bönräknare och bellheads köper, typ. Det är Active X Controls och "Du
ska använda M$IE modell/Ä och inget annat" för hela slanten.  "För alla
har väl Windows på skrivbordet? Det har min Standarddator som
IT-supporten installerar om med jämna mellanrum i alla fall." (har man tur
via PXE, annars är det turbo-sneakers, aka Ghost.)


-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

I have seen these EGG EXTENDERS in my Supermarket ...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20090126/461645f6/attachment.bin


More information about the BUS mailing list