Flytta FBSD inst till USB sticka

Martin Nilsson martin at mullet.se
Sat Jan 17 12:34:35 CET 2009


Mattias Barthel wrote:
> Kan jag kopiera över allt från hårdisken med bootblock, partitioner och 
> slices på ett enkelt sätt?
> Jag antar att dd inte är det smidigaste här? dump och restore kanske?
>
>   
Om maskinen är lika gammal som 4.10 så _kan_ det fungera att boota på 
USB. FreeBSD har haft väldiga problem med USB boot på P4 maskiner och 
nyare då de har processorn i 32-bit läge under USB boot, och det gillade 
inte bootloadern i FreeBSD. Detta är fixat på de allra senaste releaserna.

/Martin


More information about the BUS mailing list