postfix

David Israelsson david at israelsson.org
Mon Jan 12 01:52:59 CET 2009


mattias wrote:
> När man kompilerar postfix första gången får man ju val att installera
> mysql stöd
> Är denna dialog bara en engångsföretelse?
> Eller går den att få igen?

"make config" i postfix-katalogen i ports-trädet ger dig samma dialog igen.

    /DavidMore information about the BUS mailing list