postfix

mattias mj at mjw.se
Mon Jan 12 00:10:33 CET 2009


När man kompilerar postfix första gången får man ju val att installera
mysql stöd
Är denna dialog bara en engångsföretelse?
Eller går den att få igen?More information about the BUS mailing list