Psykologisk support önskas!

Joel Dahl joel at FreeBSD.org
Sun Jan 4 18:33:19 CET 2009


Mattias Barthel skrev:
> Kenneth Lind wrote:
>> För övrigt ligger FreeBSD 7.1-RELEASE på ett antal speglar nu.
>> Tankade ner och testinstallerade förrut och det verkar flyta på
>> bra.
>>
>> ~ /exil - svamlar och väntar på att 'make buildworld' ska bli klar
>>
>>   
> 
> Är det RELENG_7_1_0_RELEASE som man ska skriva som tag i supfilen?

RELENG_7_1 om du vill ha alla efterföljande säkerhetsuppdateringar.

--
Joel


More information about the BUS mailing list