vmware

Anders Troback freebsd at troback.com
Mon Dec 28 09:29:03 CET 2009


Den Mon, 28 Dec 2009 08:54:45 +0100
skrev Anders Troback <freebsd at troback.com>:

> Den Mon, 28 Dec 2009 06:53:22 +0100
> skrev "mattias" <mj at mjw.se>:
> 
> > Flera som kör linux ser ja
> > Har installerat uml-utils men hur skapar man en tap-device nu igen
> > Om man startar qemu så försvinner ju kommandoraden och ersätts med
> > ex bsd-prompten
> > Så hur undviker man det
> > Kör altså freebsd i qemu
> > 
> > -----Ursprungligt meddelande-----
> > Från: bus-bounces at stacken.kth.se [mailto:bus-bounces at stacken.kth.se]
> > För Anders Troback
> > Skickat: den 27 december 2009 23:47
> > Till: bus at stacken.kth.se
> > Ämne: Re: vmware
> > 
> > 
> > Den Sun, 27 Dec 2009 21:03:13 +0100
> > skrev "mattias" <mj at mjw.se>:
> > 
> > > Så sant man kan ju använda tap som virtuellt nic
> > > Men kräver det kvm har ingen 64 bits server med intel-vt Måste man
> > > ha 2 fysiska nics?
> > > 
> > > -----Ursprungligt meddelande-----
> > > Från: bus-bounces at stacken.kth.se
> > > [mailto:bus-bounces at stacken.kth.se] För Anders Troback
> > > Skickat: den 26 december 2009 15:19
> > > Till: bus at stacken.kth.se
> > > Ämne: Re: vmware
> > > 
> > > 
> > > Den Sat, 26 Dec 2009 12:13:03 -0000
> > > skrev "mattias" <mj at mjw.se>:
> > > 
> > > > ja iof
> > > > vet att det är en parameter som man ska ange för nätverkskortet
> > > > 
> > > > -----Ursprungligt meddelande-----
> > > > Från: bus-bounces at stacken.kth.se
> > > > [mailto:bus-bounces at stacken.kth.se]För Leslie Jensen
> > > > Skickat: Saturday, December 26, 2009 12:06 PM
> > > > Till: BSD Users Sweden
> > > > Kopia: mattias
> > > > Ämne: Re: SV: vmware
> > > > 
> > > > 
> > > > 
> > > > On 2009-12-26 13:02, mattias wrote:
> > > > > gammal jo tack
> > > > > men qemu är ju hopplös med att få igång nätverk
> > > > >
> > > > 
> > > > 
> > > > Jag vet inte hur din maskin ser ut men hopplöst är det inte.
> > > > 
> > > > Man får läsa en del i början, eller också få du posta vad det är
> > > > som du inte fixar. Då kanske du får hjälp ;-) /Les
> > > 
> > > Denna är rätt bra:
> > > 
> > > http://wiki.freebsd.org/qemu
> > > 
> > > Jag brukar göra ett script per VM som brukar se ut så här:
> > > 
> > > ..................................................................
> > > #!/bin/sh
> > > 
> > > ARGS=" -hda /home/jag/qemu/winxp.qcow2 \
> > >     -net nic \
> > >     -net tap \
> > >     -m 256 \
> > >     -localtime \
> > >     -name winxp \
> > >     -k sv \
> > >     -enable-kvm \
> > >     -usb \
> > >     $1"
> > > 
> > > echo "Starting QEMU with..."
> > > echo $ARGS
> > > echo "...."
> > > exec sudo qemu $ARGS 
> > > ....................................................................
> > > 
> > > Hoppas det hjälper!
> > > 
> > > 
> > > \\troback
> > 
> > Nej, det behövs inte kqemu (-enable-kvm ska vara -kernel-kqemu i
> > BSD, råkade klippa scriptet på en Linux burk, sorry) och nej man
> > behöver bara ett NIC (men man kan ha ett eget om man vill), skapa
> > en tap och lägg den och ditt fysiska NIC i en brygga!
> > 
> 
> Det varkar som om du kör Linux på din "host" och FreeBSD som "guest",
> om det är så kanske det här inte är det bästa forumet för frågor om
> hur du får igång din QEMU i Linux! ;-)
> 
> Läs detta, där finns ett kapitel om nätverk, Debian specifikt men
> principen är den samma för de flesta andra:
> 
> http://wiki.debian.org/QEMU

Bara för att det även kan hjälpa de som kör QEMU på BSD så ska jag
svara på frågan om prompten med:-)

Om man inte kör X så försvinner prompten med -cursus och man kan starta
det hela i bakgrunden med & och bg men det är inte så praktiskt, jag
brukar i stället köra det i screen och när man fått igång nätverket så
kör jag ssh mot min gäst i stället!

\\anders


More information about the BUS mailing list