vmware

Anders Troback freebsd at troback.com
Mon Dec 28 08:54:45 CET 2009


Den Mon, 28 Dec 2009 06:53:22 +0100
skrev "mattias" <mj at mjw.se>:

> Flera som kör linux ser ja
> Har installerat uml-utils men hur skapar man en tap-device nu igen
> Om man startar qemu så försvinner ju kommandoraden och ersätts med ex
> bsd-prompten
> Så hur undviker man det
> Kör altså freebsd i qemu
> 
> -----Ursprungligt meddelande-----
> Från: bus-bounces at stacken.kth.se [mailto:bus-bounces at stacken.kth.se]
> För Anders Troback
> Skickat: den 27 december 2009 23:47
> Till: bus at stacken.kth.se
> Ämne: Re: vmware
> 
> 
> Den Sun, 27 Dec 2009 21:03:13 +0100
> skrev "mattias" <mj at mjw.se>:
> 
> > Så sant man kan ju använda tap som virtuellt nic
> > Men kräver det kvm har ingen 64 bits server med intel-vt Måste man
> > ha 2 fysiska nics?
> > 
> > -----Ursprungligt meddelande-----
> > Från: bus-bounces at stacken.kth.se [mailto:bus-bounces at stacken.kth.se]
> > För Anders Troback
> > Skickat: den 26 december 2009 15:19
> > Till: bus at stacken.kth.se
> > Ämne: Re: vmware
> > 
> > 
> > Den Sat, 26 Dec 2009 12:13:03 -0000
> > skrev "mattias" <mj at mjw.se>:
> > 
> > > ja iof
> > > vet att det är en parameter som man ska ange för nätverkskortet
> > > 
> > > -----Ursprungligt meddelande-----
> > > Från: bus-bounces at stacken.kth.se
> > > [mailto:bus-bounces at stacken.kth.se]För Leslie Jensen
> > > Skickat: Saturday, December 26, 2009 12:06 PM
> > > Till: BSD Users Sweden
> > > Kopia: mattias
> > > Ämne: Re: SV: vmware
> > > 
> > > 
> > > 
> > > On 2009-12-26 13:02, mattias wrote:
> > > > gammal jo tack
> > > > men qemu är ju hopplös med att få igång nätverk
> > > >
> > > 
> > > 
> > > Jag vet inte hur din maskin ser ut men hopplöst är det inte.
> > > 
> > > Man får läsa en del i början, eller också få du posta vad det är
> > > som du inte fixar. Då kanske du får hjälp ;-) /Les
> > 
> > Denna är rätt bra:
> > 
> > http://wiki.freebsd.org/qemu
> > 
> > Jag brukar göra ett script per VM som brukar se ut så här:
> > 
> > ..................................................................
> > #!/bin/sh
> > 
> > ARGS=" -hda /home/jag/qemu/winxp.qcow2 \
> >     -net nic \
> >     -net tap \
> >     -m 256 \
> >     -localtime \
> >     -name winxp \
> >     -k sv \
> >     -enable-kvm \
> >     -usb \
> >     $1"
> > 
> > echo "Starting QEMU with..."
> > echo $ARGS
> > echo "...."
> > exec sudo qemu $ARGS 
> > ....................................................................
> > 
> > Hoppas det hjälper!
> > 
> > 
> > \\troback
> 
> Nej, det behövs inte kqemu (-enable-kvm ska vara -kernel-kqemu i BSD,
> råkade klippa scriptet på en Linux burk, sorry) och nej man behöver
> bara ett NIC (men man kan ha ett eget om man vill), skapa en tap och
> lägg den och ditt fysiska NIC i en brygga!
> 

Det varkar som om du kör Linux på din "host" och FreeBSD som "guest",
om det är så kanske det här inte är det bästa forumet för frågor om hur
du får igång din QEMU i Linux! ;-)

Läs detta, där finns ett kapitel om nätverk, Debian specifikt men
principen är den samma för de flesta andra:

http://wiki.debian.org/QEMU


More information about the BUS mailing list