RT

peter h peter at hk.ipsec.se
Tue Apr 7 20:35:19 CEST 2009


On Tuesday 07 April 2009 14.38, Anders Troback wrote:
> Är det någon av er här som kör eller har satt upp RT (www/rt38)?
> 
> 
> \\anders
> 

Vad är RT (www/rt38) ?
-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list