Re: Borta från nätet ett tag...

Mathias Stjernström mathias at globalinn.com
Tue Sep 30 13:59:57 CEST 2008


hahaha!

Bra avslutning på diskussionen tycker jag!

/Mathias


On 30 sep 2008, at 12.44, Mattias Barthel wrote:

> Vad är en reboot om månaden? Den kanske är tråkig...eller
> aldeles...aldeles underbar.
-------------- next part --------------
En bilaga som inte var text, skiljdes ut...
Namn       : PGP.sig
Typ       : application/pgp-signature
Storlek: 486 bytes
Beskrivning: This is a digitally signed message part
URL        : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20080930/9df259b4/PGP.bin


More information about the BUS mailing list