Krypto frågor... - OBS EJ BSD relaterat!

G Hasse gorhas at raditex.se
Fri Sep 26 09:17:38 CEST 2008


On Thu, Sep 25, 2008 at 03:07:03PM +0200, Rasmus Kaj wrote:

> Vill du skriva egen klient och server med krypterad kommunikation
> däremellan så borde antingen OpenSSL eller Heimdal vara rätt, beroende
> på om du vill prata SSL eller GSSAPI ...

Tanken är att ipio-modulen (http://www.ipio.nu) ska ha ett litet
kontrollprogram för att styra och läsa av io. (Altså en liten
server). För att komma åt detta kontrollprogram ska man själv
kunna skriva sina klienter. Det är två saker vi vill kunna göra.
1 - Se till att clienten är behörig att logga in
  (Hlst utan lösenord utan med en nyckel
2 - krypterad kommunikation

OpenSSL verkar vara ett mindre träsk i fråga om komplexitet. Jag
hittar t.ex. inte några exempel på hur man kan stänga av valideringen
av certifikaten. Om "jag" har monterat IPIO-modulen och har en
klientnyckel - så finns inte så stor vitts med att validera
IPIO-modulens certifikat...-- 
Göran Hasse

----------------------------------------------------------------
Göran Hasse      email: gorhas at raditex.se Tel: 019-450105
Raditex AB       http://www.raditex.se  
Planiavägen 15, 1tr               Mob: 070-5530148
131 34 NACKA, SWEDEN             OrgNr: 556240-0589
VAT: SE556240058901
------------------------------------------------------------------More information about the BUS mailing list