Borta från nätet ett tag...

G Hasse gorhas at raditex.se
Tue Sep 23 17:47:10 CEST 2008


On Tue, Sep 23, 2008 at 04:54:15PM +0200, Artur Grabowski wrote:

Så vad du menar är altså att om man startar om ibland så tyder
det på bättre systemadministration än om man inte behöver
detta?

> Nej, det är ett mått på hur lite man bryr sig om sina servrar och hur
> dålig man är på att ta hand om dem och hur dåligt man är förberedd på
> olyckor.

Så man ska altså tolka detta så att om man bryr sig om sin server
så bootar man om ibland. 

Vad är då den optimala ombootfrekvensen?

För om optimum inte ligger i extremerna så måste optimum ligga där
emellan! Då borde man kunna argumentera fram detta optimum.
Har du något sådant resonemang om hur man söker detta optimum?

-- 
Göran Hasse

----------------------------------------------------------------
Göran Hasse      email: gorhas at raditex.se Tel: 019-450105
Raditex AB       http://www.raditex.se  
Planiavägen 15, 1tr               Mob: 070-5530148
131 34 NACKA, SWEDEN             OrgNr: 556240-0589
VAT: SE556240058901
------------------------------------------------------------------



More information about the BUS mailing list