Borta från nätet ett tag...

Artur Grabowski art at blahonga.org
Tue Sep 23 16:54:15 CEST 2008


G Hasse <gorhas at raditex.se> writes:

> Upptime är ett mått på
>
> 1) Operativets "robusthet" mot systemadministration
>  - Man bootar bara om när man byter hårdvara

Nej, det är ett mått på hur lite man bryr sig om sina servrar och hur
dålig man är på att ta hand om dem och hur dåligt man är förberedd på
olyckor.

>              Vad är bäst?
>              ================
> starta om         starta om ibland     aldrig   
> varje timme                     starta om
>
>
> Varje person       Varje land har en     Hela v?rlden
> har egen valuta     valuta          har en valuta

Äta hela tiden       Äta ibland        Äta aldrig
Byta kläder varje minut  Byta kläder varje dag   Byta kläder aldrig.

Svaret på alla fyra frågorna är: "mitten". I alla fall om man måste
välja ett av alternativen.

//art


More information about the BUS mailing list