Vilken server...

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Fri Nov 28 10:10:12 CET 2008


--On fredag, fredag 28 nov 2008 09.15.21 +0100 Michael Josefsson
<mj at isy.liu.se> wrote:

> Tack alla som svarat. Jag har läst med intresse.
> 
> Så om man kan räkna med en två års livslängd på en server så är
> ju   inte bättre eller sämre än vilken pc som helst. Dvs det går lika
> bra -   och blir billigare - att köpa vilken "bordspc" som helst och sen
> byta?
> 
> Vore ju kul om man kunde köpa kvalitet som håller för en gångs skull.
>  Men då är man tydligen i fel bransch. Man skulle hålla på med matte  
> istället, räknereglerna är invarianta över tid...

Så fort du överger de billigaste märkena så blir det lite bättre. Om
du överger processorarkitekturer som kan köra modern Windows så blir det
mycket bättre. 

-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

Zippy's brain cells are straining to bridge synapses ...
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20081128/ee0cd934/attachment.bin


More information about the BUS mailing list