SV: Vilken server...

Tim Nilimaa Tim at nilimaa.se
Wed Nov 26 14:35:16 CET 2008


Hej

Svårt att säga ett fabrikat med tanke på att många gånger är det samma komponenter som sitter i de olika maskinerna/fabrikaten och det skiljer sig från version/generation på de olika modellerna hos de olika fabrikaten.

De gånger som jag har satt mig ner och utvärderat vad som man skall köra (rekommendera till kunder) med de kommande året eller åren brukar jag titta på hur de olika fabrikaten ger support till vanliga modeller. Med support menar jag inte bara hur det är att ringa/maila in till de olika företagen utan huruvidare de ger ut nya uppdaterade drivrutiner.

Senaste åren har det blivit HP på serversidan. Tycker att de har en otroligt bra support både i form av att ha delar på lager men jag hade tidigare ett ärende där det var problem med en specifik drivrutin och ett operativsystem. Efter att vi tillsammans med tekniker från HP kunde bevisa detta var det inga problem, man flöd in speciella nya komponenter från hela världen och fort gick det.

Hoppas att jag har kunnat bidra med ett sätt att tänka i alla fall även om inte det är så mycket annan information.

Med vänliga hälsningar

Tim Nilimaa

________________________________________
Från: bus-bounces at stacken.kth.se [bus-bounces at stacken.kth.se] för Michael Josefsson [mj at isy.liu.se]
Skickat: den 26 november 2008 14:21
Till: BSD Users Sweden
Ämne: Vilken server...

Hej! Vi har en rätt så kritisk server här på bygget och den har just i
dagarna behagat dyka rätt så oväntat, ibland varje dag ibland oftare.
Inget i loggarna och ibland dyker den inte utan bara står och
stampar. :( Hårdvara misstänks.

Jag ska inte nämna namn på fabrikat osv nu (ännu) utan undrar om det
finns nåt speciellt bättre märke än övriga som man ska satsa på om det
liksom är *riktigt* nödvändigt att hårdvaran inte ska strula. Och
vilken driftstid kan man räkna med? Jag tycker två år är lite.

Kör FreeBSD 6 hittills. Kanske inte 386-servrar är de bästa ur
långlivssynpunkt?

/Micke

_________________________________________________
BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus


More information about the BUS mailing list