mount ext2fs....

peter h peter at hk.ipsec.se
Sun Nov 23 15:11:12 CET 2008


On Friday 21 November 2008 10.36, Anders Troback wrote:
> Hej!
> 
> Försöker montera ett ext2fs med min FreeBSD7.1-PRERELEASE 
> burk...montering går bra men mappen försvinner!?!
> 
> Kör "mount -t ext2fs -ro /dev/ads4 /mnt/linux" och det går bra men kör
> jag "ls /mnt/" så syns inte linux (vilket den gjorde innan jag körde
> mount)!
> 
> Hoppas det är någon som både förstår vad jag svamlar om och vet varför
> den försvinner:-)

Är det något udda med '/mnt', t.ex utnyttjat av automounter ?

Kan du montera /dev/ad4 på ett annat directory med avsedd effekt ?

> 
> 
> Tack!
> 
> 
> \\anders
> 
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
> 
> 

-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list