Check av iso md5sum

Rasmus Kaj kaj at kth.se
Thu Jan 17 11:02:56 CET 2008


tor 2008-01-17 klockan 10:27 +0100 skrev Leslie Jensen:
> Hej

Halloj!

> Jag har för det mesta kollat mina nerladdningar manuellt genom att köra 
> "md5 fil.iso" och sedan jämnfört med innehållet i fil.iso.md5sum genom 
> att läsa filen. [...]
> I Linux finns md5sum med -c (check). Hur gör man i (Free)BSD?

Så här kanske:

[ "$SUM" = `md5 -q $FILE` ] && echo "Checksum ok"-- 
Rasmus Kaj <kaj at kth.se>More information about the BUS mailing list