routing och ip alias

Lars Domesjö lars at domesjo.com
Wed Feb 27 22:19:12 CET 2008


Du råkar använda ipfw/ipf/pf och lagt till natning på xl0?

tcpdumpat för att se att det skickas ut ok ?

/Lars

Mattias Barthel skrev:
> Hej Busar,
>
> Jag försöker pinga mitt modem från FBSD maskin som har 2 tillsatta IP 
> addresser.
> Den första addressen blir tilldelad via dhcp från ISPn. Den andra sätter 
> jag själv för att kunna
> kommunicera med modemet. Av någon okänd anledning går detta inte.
>
> Men om jag däremot bara sätter den andra addressen (10.0.0.1) så går det 
> utmärkt.
> Varför går detta inte?
>
>
>
> $ arp -a
> modem (10.0.0.138) at 00:15:e9:f9:53:17 on xl0 [ethernet]
> ? (10.255.255.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on xl0 permanent [ethernet]
> ? (89.131.128.1) at 00:00:5e:00:01:03 on xl0 [ethernet]
> ? (89.131.143.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on xl0 permanent [ethernet]
> ? (192.168.1.224) at 00:19:db:cc:7e:51 on fxp0 [ethernet]
> ? (192.168.1.230) at 00:16:76:da:ca:7a on fxp0 [ethernet]
> ? (192.168.1.231) at 00:1c:b3:7c:63:b6 on fxp0 [ethernet]
> ? (192.168.1.250) at 00:0a:e6:dd:a9:68 on fxp0 [ethernet]
> ? (192.168.1.253) at (incomplete) on fxp0 [ethernet]
> ? (192.168.1.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on fxp0 permanent [ethernet]
> $ netstat -rn
> Routing tables
>
> Internet:
> Destination    Gateway      Flags  Refs   Use Netif Expire
> default      89.131.128.1    UGSc    9 10355450  xl0
> 10         link#1       UC     2    0  xl0
> 10.0.0.138     00:15:e9:f9:53:17 UHLW    0    10  xl0  1169
> 10.255.255.255   ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb    2   246  xl0
> 89.131.128/20   link#1       UC     2    0  xl0
> 89.131.128.1    00:00:5e:00:01:03 UHLW    7    0  xl0  453
> 89.131.129.100   127.0.0.1     UGHS    0  31249  lo0
> 89.131.143.255   ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb    1   220  xl0
> 127.0.0.1     127.0.0.1     UH     3   3163  lo0
> 192.168.1     link#2       UC     6    0  fxp0
> 192.168.1.224   00:19:db:cc:7e:51 UHLW    1  11574  fxp0  654
> 192.168.1.230   00:16:76:da:ca:7a UHLW    3  805452  fxp0  1152
> 192.168.1.231   00:1c:b3:7c:63:b6 UHLW    1  335508  fxp0  938
> 192.168.1.250   00:0a:e6:dd:a9:68 UHLW    0 5270271  fxp0  1139
> 192.168.1.253   link#2       UHLW    1    28  fxp0
> 192.168.1.255   ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb    3   170  fxp0
> $
> $
> $
> $ ping modem
> PING modem (10.0.0.138): 56 data bytes
> ^C
> --- modem ping statistics ---
> 2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
> $
> $
> $
> $ ifconfig xl0
> xl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
>     inet 89.131.129.100 netmask 0xfffff000 broadcast 89.131.143.255
>     inet 10.0.0.1 netmask 0xff000000 broadcast 10.255.255.255
>     ether 00:60:08:54:a8:6a
>     media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
>     status: active
> $                                            
>
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>  


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3233 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20080227/57021174/smime.bin


More information about the BUS mailing list