routing och ip alias

Mattias Barthel mb at stacken.kth.se
Fri Feb 22 21:02:06 CET 2008


Hej Busar,

 Jag försöker pinga mitt modem från FBSD maskin som har 2 tillsatta IP 
addresser.
Den första addressen blir tilldelad via dhcp från ISPn. Den andra sätter 
jag själv för att kunna
kommunicera med modemet. Av någon okänd anledning går detta inte.

Men om jag däremot bara sätter den andra addressen (10.0.0.1) så går det 
utmärkt.
Varför går detta inte?$ arp -a
modem (10.0.0.138) at 00:15:e9:f9:53:17 on xl0 [ethernet]
? (10.255.255.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on xl0 permanent [ethernet]
? (89.131.128.1) at 00:00:5e:00:01:03 on xl0 [ethernet]
? (89.131.143.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on xl0 permanent [ethernet]
? (192.168.1.224) at 00:19:db:cc:7e:51 on fxp0 [ethernet]
? (192.168.1.230) at 00:16:76:da:ca:7a on fxp0 [ethernet]
? (192.168.1.231) at 00:1c:b3:7c:63:b6 on fxp0 [ethernet]
? (192.168.1.250) at 00:0a:e6:dd:a9:68 on fxp0 [ethernet]
? (192.168.1.253) at (incomplete) on fxp0 [ethernet]
? (192.168.1.255) at ff:ff:ff:ff:ff:ff on fxp0 permanent [ethernet]
$ netstat -rn
Routing tables

Internet:
Destination    Gateway      Flags  Refs   Use Netif Expire
default      89.131.128.1    UGSc    9 10355450  xl0
10         link#1       UC     2    0  xl0
10.0.0.138     00:15:e9:f9:53:17 UHLW    0    10  xl0  1169
10.255.255.255   ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb    2   246  xl0
89.131.128/20   link#1       UC     2    0  xl0
89.131.128.1    00:00:5e:00:01:03 UHLW    7    0  xl0  453
89.131.129.100   127.0.0.1     UGHS    0  31249  lo0
89.131.143.255   ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb    1   220  xl0
127.0.0.1     127.0.0.1     UH     3   3163  lo0
192.168.1     link#2       UC     6    0  fxp0
192.168.1.224   00:19:db:cc:7e:51 UHLW    1  11574  fxp0  654
192.168.1.230   00:16:76:da:ca:7a UHLW    3  805452  fxp0  1152
192.168.1.231   00:1c:b3:7c:63:b6 UHLW    1  335508  fxp0  938
192.168.1.250   00:0a:e6:dd:a9:68 UHLW    0 5270271  fxp0  1139
192.168.1.253   link#2       UHLW    1    28  fxp0
192.168.1.255   ff:ff:ff:ff:ff:ff UHLWb    3   170  fxp0
$
$
$
$ ping modem
PING modem (10.0.0.138): 56 data bytes
^C
--- modem ping statistics ---
2 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
$
$
$
$ ifconfig xl0
xl0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
    inet 89.131.129.100 netmask 0xfffff000 broadcast 89.131.143.255
    inet 10.0.0.1 netmask 0xff000000 broadcast 10.255.255.255
    ether 00:60:08:54:a8:6a
    media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
    status: active
$                                            More information about the BUS mailing list