Problem med upppdatering av nvidia-driver

Anders Troback freebsd at troback.com
Mon Feb 25 16:13:45 CET 2008


On Mon, 25 Feb 2008 16:00:12 +0100
Leslie Jensen <leslie at eskk.nu> wrote:

> 
> Tobias Fendin skrev:
> > Leslie Jensen wrote:
> >> nvidia_subr.c:654: error: conflicting types for 'nv_os_agp_init'
> >> ./nv-freebsd.h:337: error: previous declaration of
> >> 'nv_os_agp_init' was here nvidia_subr.c:654: error: conflicting
> >> types for 'nv_os_agp_init' ./nv-freebsd.h:337: error: previous
> >> declaration of 'nv_os_agp_init' was here nvidia_subr.c:739: error:
> >> conflicting types for 'nv_os_agp_teardown' ./nv-freebsd.h:338:
> >> error: previous declaration of 'nv_os_agp_teardown' was here
> >> nvidia_subr.c:739: error: conflicting types for
> >> 'nv_os_agp_teardown' ./nv-freebsd.h:338: error: previous
> >> declaration of 'nv_os_agp_teardown' 
> > 
> > Använder du amd64?
> 
> Nej, i386.
> 
> > I så fall är porten markerad som IGNORE, se: 
> > http://www.freshports.org/x11/nvidia-driver/
> > 
> > Annars är  felmedelandet befogat. I nv-freebsd.h är
> > nv_os_agp_teardown deklarerad för att returnera ett värde av typen
> > S032, medans i nvidia_subr.c är den skriven för att returnera ett
> > värde av typen RM_STATUS.
> > 
> > Är det någon som vet/hittar definitionerna av dessa typer?
> > 
> > Porten borde (enligt mitt tycke) markeras som broken, eftersom den
> > inte kompilerar (om ovanstående felmeddelande är generat i en
> > kompilering för i386).

Funkar här (inte mycket till hjälp men iaf)!

> 
> Hur gör man det? Är det inte port maintainern som ska göra detta?
> 

-- 
Anders Trobäck
http://www.troback.com/
============================================
Windows: "Where do you want to go today?"
Linux: "Where do you want to go tomorrow?"
FreeBSD: "Are you guys coming, or what?"
--------------------------------------------


More information about the BUS mailing list