Problem med upppdatering av nvidia-driver

Leslie Jensen leslie at eskk.nu
Mon Feb 25 16:00:12 CET 2008


Tobias Fendin skrev:
> Leslie Jensen wrote:
>> nvidia_subr.c:654: error: conflicting types for 'nv_os_agp_init'
>> ./nv-freebsd.h:337: error: previous declaration of 'nv_os_agp_init' was here
>> nvidia_subr.c:654: error: conflicting types for 'nv_os_agp_init'
>> ./nv-freebsd.h:337: error: previous declaration of 'nv_os_agp_init' was here
>> nvidia_subr.c:739: error: conflicting types for 'nv_os_agp_teardown'
>> ./nv-freebsd.h:338: error: previous declaration of 'nv_os_agp_teardown' 
>> was here
>> nvidia_subr.c:739: error: conflicting types for 'nv_os_agp_teardown'
>> ./nv-freebsd.h:338: error: previous declaration of 'nv_os_agp_teardown' 
>>   
> 
> Använder du amd64?

Nej, i386.

> I så fall är porten markerad som IGNORE, se: 
> http://www.freshports.org/x11/nvidia-driver/
> 
> Annars är  felmedelandet befogat. I nv-freebsd.h är nv_os_agp_teardown 
> deklarerad för att returnera ett värde av typen S032, medans i 
> nvidia_subr.c är den skriven för att returnera ett värde av typen RM_STATUS.
> 
> Är det någon som vet/hittar definitionerna av dessa typer?
> 
> Porten borde (enligt mitt tycke) markeras som broken, eftersom den inte 
> kompilerar (om ovanstående felmeddelande är generat i en kompilering för 
> i386).

Hur gör man det? Är det inte port maintainern som ska göra detta?

/Leslie


More information about the BUS mailing list