Tomcat

Johan Kuuse kuuse at redantigua.com
Sat Aug 9 19:24:21 CEST 2008


Hej,

Det första felmeddelandet

> XKB.c:664: error: 'XkbPCF_GrabsUseXKBStateMask' undeclared (first use in
> this function)

kan bero på att /usr/local/include/X11/extensions/XKB.h i porten /usr/ports/x11/kbproto saknas:

pkg_info -L  kbproto-1.0.3

Information for kbproto-1.0.3:

Files:
/usr/local/include/X11/extensions/XKB.h
/usr/local/include/X11/extensions/XKBgeom.h
/usr/local/include/X11/extensions/XKBproto.h
/usr/local/include/X11/extensions/XKBsrv.h
/usr/local/include/X11/extensions/XKBstr.h
/usr/local/libdata/pkgconfig/kbproto.pc

grep XkbPCF_GrabsUseXKBStateMask /usr/local/include/X11/extensions/XKB.h 
#define XkbPCF_GrabsUseXKBStateMask     (1L << 1)

Prova med att installera om kbproto:

cd /usr/ports/x11/kbproto
make deinstall clean
make install clean

Eventuellt får du upprepa för andra "trasiga" portar.

MVH,
Johan


On Saturday 09 August 2008 17:14:46 martin häggström wrote:
> Hej!
> 
> Jag har problem att installera tomcat55. Mitt system är 7.0-STABLE
> FreeBSD 7.0-STABLE #0: Sat Aug 9 11:33:25 CEST 2008. Kan någon hjälpa
> mig med detta. En del av felmeddelandena ser ni nedan. Jag kör cvsup
> minst en gång i veckan och hämtar så ny src och ports. I samband med
> detta uppdaterar jag även ports med portmaster. För några månader sedan
> försökte jag installera Gnome, vilket inte lyckades, och då ombads jag
> ändra/ta bort filer som hörde till x11 vilket jag gjorde. Jag antar att
> detta orsakar en del av problemen.
> 
> XKB.c:664: error: 'XkbPCF_GrabsUseXKBStateMask' undeclared (first use in
> this function)
> XKB.c:664: error: 'XkbPCF_LookupStateWhenGrabbed' undeclared (first use
> in this function)
> XKB.c:664: error: 'XkbPCF_SendEventUsesXKBState' undeclared (first use
> in this function)
> XKB.c:668: error: 'sz_xkbPerClientFlagsReq' undeclared (first use in
> this function)
> XKB.c:668: error: 'xkbPerClientFlagsReq' undeclared (first use in this
> function)
> XKB.c:668: error: expected expression before ')' token
> XKB.c:668: error: 'X_kbPerClientFlags' undeclared (first use in this
> function)
> XKB.c:672: error: 'XkbUseCoreKbd' undeclared (first use in this
> function)
> XKB.c:675: error: 'rep' undeclared (first use in this function)
> XKB.c: In function 'XkbGetPerClientControls':
> XKB.c:690: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
> before '*' token
> XKB.c:690: error: 'req' undeclared (first use in this function)
> XKB.c:691: error: 'xkbPerClientFlagsReply' undeclared (first use in this
> function)
> XKB.c:691: error: expected ';' before 'rep'
> XKB.c:696: error: 'XkbPCF_GrabsUseXKBStateMask' undeclared (first use in
> this function)
> XKB.c:696: error: 'XkbPCF_LookupStateWhenGrabbed' undeclared (first use
> in this function)
> XKB.c:696: error: 'XkbPCF_SendEventUsesXKBState' undeclared (first use
> in this function)
> XKB.c:700: error: 'sz_xkbPerClientFlagsReq' undeclared (first use in
> this function)
> XKB.c:700: error: 'xkbPerClientFlagsReq' undeclared (first use in this
> function)
> XKB.c:700: error: expected expression before ')' token
> XKB.c:700: error: 'X_kbPerClientFlags' undeclared (first use in this
> function)
> XKB.c:703: error: 'XkbUseCoreKbd' undeclared (first use in this
> function)
> XKB.c:707: error: 'rep' undeclared (first use in this function)
> XKB.c: In function 'XkbOpenDisplay':
> XKB.c:740: error: 'XkbMajorVersion' undeclared (first use in this
> function)
> XKB.c:741: error: 'XkbMinorVersion' undeclared (first use in this
> function)
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/ports/x11/libX11/work/libX11-1.1.3/src/xkb.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/ports/x11/libX11/work/libX11-1.1.3/src.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/ports/x11/libX11/work/libX11-1.1.3/src.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/ports/x11/libX11/work/libX11-1.1.3.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/ports/x11/libX11.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/ports/x11-toolkits/libXaw.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/ports/x11-toolkits/open-motif.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/ports/java/jdk15.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/ports/java/jdk15.
> *** Error code 1
> 
> Stop in /usr/ports/www/tomcat55.
> 
> 
More information about the BUS mailing list