Tomcat

martin häggström tigerbalm at spray.se
Sat Aug 9 17:14:46 CEST 2008


Hej!

Jag har problem att installera tomcat55. Mitt system är 7.0-STABLE
FreeBSD 7.0-STABLE #0: Sat Aug 9 11:33:25 CEST 2008. Kan någon hjälpa
mig med detta. En del av felmeddelandena ser ni nedan. Jag kör cvsup
minst en gång i veckan och hämtar så ny src och ports. I samband med
detta uppdaterar jag även ports med portmaster. För några månader sedan
försökte jag installera Gnome, vilket inte lyckades, och då ombads jag
ändra/ta bort filer som hörde till x11 vilket jag gjorde. Jag antar att
detta orsakar en del av problemen.

XKB.c:664: error: 'XkbPCF_GrabsUseXKBStateMask' undeclared (first use in
this function)
XKB.c:664: error: 'XkbPCF_LookupStateWhenGrabbed' undeclared (first use
in this function)
XKB.c:664: error: 'XkbPCF_SendEventUsesXKBState' undeclared (first use
in this function)
XKB.c:668: error: 'sz_xkbPerClientFlagsReq' undeclared (first use in
this function)
XKB.c:668: error: 'xkbPerClientFlagsReq' undeclared (first use in this
function)
XKB.c:668: error: expected expression before ')' token
XKB.c:668: error: 'X_kbPerClientFlags' undeclared (first use in this
function)
XKB.c:672: error: 'XkbUseCoreKbd' undeclared (first use in this
function)
XKB.c:675: error: 'rep' undeclared (first use in this function)
XKB.c: In function 'XkbGetPerClientControls':
XKB.c:690: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__'
before '*' token
XKB.c:690: error: 'req' undeclared (first use in this function)
XKB.c:691: error: 'xkbPerClientFlagsReply' undeclared (first use in this
function)
XKB.c:691: error: expected ';' before 'rep'
XKB.c:696: error: 'XkbPCF_GrabsUseXKBStateMask' undeclared (first use in
this function)
XKB.c:696: error: 'XkbPCF_LookupStateWhenGrabbed' undeclared (first use
in this function)
XKB.c:696: error: 'XkbPCF_SendEventUsesXKBState' undeclared (first use
in this function)
XKB.c:700: error: 'sz_xkbPerClientFlagsReq' undeclared (first use in
this function)
XKB.c:700: error: 'xkbPerClientFlagsReq' undeclared (first use in this
function)
XKB.c:700: error: expected expression before ')' token
XKB.c:700: error: 'X_kbPerClientFlags' undeclared (first use in this
function)
XKB.c:703: error: 'XkbUseCoreKbd' undeclared (first use in this
function)
XKB.c:707: error: 'rep' undeclared (first use in this function)
XKB.c: In function 'XkbOpenDisplay':
XKB.c:740: error: 'XkbMajorVersion' undeclared (first use in this
function)
XKB.c:741: error: 'XkbMinorVersion' undeclared (first use in this
function)
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/x11/libX11/work/libX11-1.1.3/src/xkb.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/x11/libX11/work/libX11-1.1.3/src.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/x11/libX11/work/libX11-1.1.3/src.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/x11/libX11/work/libX11-1.1.3.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/x11/libX11.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/x11-toolkits/libXaw.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/x11-toolkits/open-motif.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/java/jdk15.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/java/jdk15.
*** Error code 1

Stop in /usr/ports/www/tomcat55.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20080809/9ee2b548/attachment.html


More information about the BUS mailing list