Re: Copyright på AACplus?

Artur Grabowski art at blahonga.org
Wed Oct 24 13:46:50 CEST 2007


Fredrik Lindberg <fli at shapeshifter.se> writes:

> Så de tillgängliga referensimplementationerna må vara "public domain",
> (jag har aldrig hittat någon copyright-notis i någon källfil)


Erm. Att det saknas copyright-notis betyder INTE att det är public
domain.

Att det saknas licens eller copyright-notis betyder att du får göra
det upphovsrätten tillåter dig att göra. Och det är faktiskt inte så
mycket.

Det var så i USA på 80-talet att avsaknad av copyright-notis betydde
att ingen skulle hävda upphovsrätt på nånting, men den lagen har
ändrats för länge sedan. Det har aldrig varit så i andra delar av
världen.

//art


More information about the BUS mailing list