Styrning via serieport - nybörjartips önskas

peter h peter at hk.ipsec.se
Sat Oct 20 16:49:58 CEST 2007


On Friday 19 October 2007 10.50, Mackan wrote:
> Hej gott folk!
> 
> Kastar ur mig en fråga till alla busar, då jag vet att det finns mycket
> kompetent folk på denna lista, som brukar vara trevliga.
> 
> Jag har för avsikt att skriva ett mycket enkelt textbaserat program som
> ska användas för att skicka kommandom till en serieport.
> 
> Jag har aldrig berört detta område, så jag har i princip inga kunskaper om
> detta.
> 
> Tar tacksamt emot tips var jag ska börja läsa.
> 
> - *BSD eller *inux kvittar.
> - Hur ställer man in portens egenskaper? Speed, paritet o.s.v
> - Hur sänder man själva kommandot? Finns nåt mellanprogram som underlättar
> läsa/skriva från comportar?
> - Vill gärna göra ett mycket enkelt textgränssnitt, typ Dialog eller
> liknande. Eller något annat.
> - Jag har specifikationer på protokollet i fråga, gränssnittet ska bara
> användas för att enkelt fylla i värden som ska skickas.
> 
> Jag kan utveckla mera om det skulle behövas! :-)
> 
> 
> MVH Mackan
> 
Se om columbia kermit är tillräckligt scriptbar - så slipper du ens att 
tänka på portering.

-- 
    Peter Håkanson  

    There's never money to do it right, but always money to do it
    again ... and again ... and again ... and again.
    ( Det är billigare att göra rätt. Det är dyrt att laga fel. )


More information about the BUS mailing list