Styrning via serieport - nybörjartips önskas

Noah Williamsson noah at hd.se
Fri Oct 19 11:21:35 CEST 2007


BSD Users Sweden <bus at stacken.kth.se> on fredag 19 okt 2007 at 10.50 +0200 wrote:
>Jag har för avsikt att skriva ett mycket enkelt textbaserat program som
>ska användas för att skicka kommandom till en serieport.
>
>Jag har aldrig berört detta område, så jag har i princip inga kunskaper om
>detta.
>
>Tar tacksamt emot tips var jag ska börja läsa.
>
>- *BSD eller *inux kvittar.
>- Hur ställer man in portens egenskaper? Speed, paritet o.s.v

http://www.lafn.org/~dave/linux/Serial-Programming-HOWTO.txt
Det funkar på ett liknande sätt i BSD iirc.

>- Hur sänder man själva kommandot? Finns nåt mellanprogram som underlättar
>läsa/skriva från comportar?

Om programmet setserial fungerar som jag tror det gör så borde du kunna använda echo och cat för att skriva/läsa från /dev/cua* (eller /dev/ttyS*) efter att ha konfigurerat porten med setserial.

Sedan finns såklart dedikerade terminalprogram som t.ex. tip, minicom mfl som kanske kan vara intressanta.

//noah

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20071019/35aacd62/attachment.html


More information about the BUS mailing list