Styrning via serieport - nybörjartips önskas

Mackan many at unx.se
Fri Oct 19 10:50:01 CEST 2007


Hej gott folk!

Kastar ur mig en fråga till alla busar, då jag vet att det finns mycket
kompetent folk på denna lista, som brukar vara trevliga.

Jag har för avsikt att skriva ett mycket enkelt textbaserat program som
ska användas för att skicka kommandom till en serieport.

Jag har aldrig berört detta område, så jag har i princip inga kunskaper om
detta.

Tar tacksamt emot tips var jag ska börja läsa.

- *BSD eller *inux kvittar.
- Hur ställer man in portens egenskaper? Speed, paritet o.s.v
- Hur sänder man själva kommandot? Finns nåt mellanprogram som underlättar
läsa/skriva från comportar?
- Vill gärna göra ett mycket enkelt textgränssnitt, typ Dialog eller
liknande. Eller något annat.
- Jag har specifikationer på protokollet i fråga, gränssnittet ska bara
användas för att enkelt fylla i värden som ska skickas.

Jag kan utveckla mera om det skulle behövas! :-)


MVH Mackan
More information about the BUS mailing list