3ware och disk geometri.

Mathias Stjernström mathias at globalinn.com
Wed Nov 21 22:35:10 CET 2007


Hej,

Vill bara återkoppla med en status på hur det gick för oss.

Det visade sig att samtliga (3) diskar i arrayen hade någon form av  
fel som bara visade sig med seatools.
Efter leverans av nya diskar så fungerade allt perfekt. Vi får dock  
fortfarande geometri felet men det verkar som folk på listan och allt  
jag läst inte göra något.

Med vänliga hälsningar,
Mathias StjernströmMore information about the BUS mailing list