bkstvskmbntn

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Mon Nov 12 09:52:17 CET 2007


--On lördag, lördag 10 nov 2007 14.04.35 +0100 Erik Josefsson
<ehj at ffii.org> wrote:


> Om man nu ska ha googlande poliser överhuvudtaget så borde åtminstonde
> systemen och rutinerna de använder vara ISO-TYP-JÄTTESÄKERT
> certifierade.

Jag tycker faktiskt att det är typ _MYCKET_ bättre om man har googlande
poliser som letar i öppna källor än om man har poliser med läsaccess i
betydligt mer omniösa system. Google är för alla praktiska ändamål
allmän kunskap, vi kan inte gärna hindra det. Bättre än alternativen. 

Problemet är att polisen inte fattar hur mycket information det finns
öppet tillgänglig, så de yrar om att de måste få komma åt en massa
saker som faktiskt inte är öppen. Att lära dem hur man goooglar skulle
vara en enorm vinst både för polisen och för vår informationstrygghet
definierad som "hur många som behöver komma åt vår sjukjournal". 

-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

Half a mind is a terrible thing to waste!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20071112/4322e7e5/attachment.bin


More information about the BUS mailing list