Spamblocking av ISP's fungerar !

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Sun May 27 12:38:32 CEST 2007


--On lördag, lördag 26 maj 2007 23.33.31 +0200 peter h
<peter at hk.ipsec.se> wrote:

> Vad jag förstår är att det stoppar spam. Och det stoppar till skillnad
> från innehållsfilterrande filtetr på ett sätt så att sändaren
> notifieras.

Avsändaren är inte innehavaren av maskinen. Ingen läser postmastermail
hos spammare. Spammaren köper cpu-tid hos botnät, sitter inte på egen
sladd. Meningslöst argument. 

> Dessutom stannar spam-et hos spammaren.
 
Om du tror att spammaren har en sendmail/postfix/exim/vfsh med en kö som
han mödosamt och samvetsgrant betar av så är du illa felinformerad. Du
står emot en trådad applikation med en whileloop i var tråd som betar av
en lista på mailadresser som bakas ihop med en mailbody. 400-svar
ignoreras och så går man vidare. Det är bäst ROI på spammningstiden
så.  Din fiffighet förloras i jakten på marginaler. 

>> Lär upp ditt Bayesfilter istället. Det är det enda som fungerar.  
> 
> Vi har olika åsikter.

Ja, och du inser inte vidden av dina handlingar. Tycker jag. Dina argument
avslöjar att du har borrat in dig på ett enda problemområde och till
varje pris ska Lösa Problemet, kosta vad det kosta vill.  Lite som att
utvinna olja ur sand eller skiffer, se
<http://web.telia.com/~u67801751/ssab.pdf>.

Pyrrhussegrar som man inser implikationerna av är illa nog. Pyrrhussegrar
som vinns med huvudet i sanden är rena katastrofen. 

-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

On SECOND thought, maybe I'll heat up some BAKED BEANS and watch REGIS
PHILBIN ...  It's GREAT to be ALIVE!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070527/cc1a82a7/attachment.bin


More information about the BUS mailing list