Processor modell

Måns Nilsson mansaxel at kthnoc.net
Fri Jan 19 13:02:45 CET 2007


--On fredag, fredag 19 jan 2007 11.16.43 +0100 G Hasse <gh at raditex.se>
wrote:

> Med dagens stora chach:ar på diskar så fungerar ju inte spegling
> i alla fall.

Det beror väl lite vad man säger åt disken att göra. Allt skivminne är
ju inte skapat på samma premisser som allt annat. 

-- 
Måns Nilsson           Systems Specialist
+46 70 681 7204  cell            KTHNOC
+46 8 790 6518 office         MN1334-RIPE

Wow! Look!! A stray meatball!! Let's interview it!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070119/11455ce2/attachment.bin


More information about the BUS mailing list