Processor modell

Mattias Pantzare pantzer at ltu.se
Fri Jan 19 12:22:28 CET 2007


> Med dagens stora chach:ar på diskar så fungerar ju inte spegling
> i alla fall.

Det där får du nog allt utveckla lite...


More information about the BUS mailing list