Jag behöver SC-nic till NetBSD..

Marcus Nilsson marcus.s.nilsson at vxu.se
Wed Jan 17 17:05:13 CET 2007


Hej,
Jag behöver köpa in ett gigabitnätverskort med sc-anslutning för NetBSD 
3.1 på i386. Använder idag ett Netgear GX620 med ti(4) som fungerar 
okej, men har svårt att hitta fler sådana.

Någon som har tips på kort som fungerar väl i NetBSD?

Mvh Marcus
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070117/42271834/smime.bin


More information about the BUS mailing list