Gamla X kunskaper

Måns Nilsson mansaxel at kthnoc.net
Fri Feb 2 10:54:38 CET 2007


--On fredag, fredag 2 feb 2007 09.19.22 +0100 Mathias Stjernström
<mathias at globalinn.com> wrote:

> Hej!
> Vad sägs om
> 
> xhost+hostnamnet.som.far.connecta.com
> 
> 
> xhost [+]name The given name (the plus sign is optional) is added to the
> list
>      allowed to connect to the X server. The name can be a host
>      name or a user name.

Livsfarligt, osäkert och bara lite bättre än katastrofen "xhost +"

xhost är möjligen säkert på en skärmad korsad kabel mellan två datan.
Korrekt beteende på "xhost" är chmod 0000. 

Istället: 

Kör SSH med X-forwarding påslaget. 

Kör XDMCP till en maskin som kör XDM, _och_ ipsec på all trafik
däremellan. 

Kör xauth list på din lokala display, ta ut rätt MIT-kaka, ge den till
"xauth add" på cpu-servern. 

-- 
Måns Nilsson           Systems Specialist
+46 70 681 7204  cell            KTHNOC
+46 8 790 6518 office         MN1334-RIPE

Uh-oh -- WHY am I suddenly thinking of a VENERABLE religious leader
frolicking on a FORT LAUDERDALE weekend?
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070202/f34606f5/attachment.bin


More information about the BUS mailing list