Gamla X kunskaper

Mike Daemon mike.daemon at gmail.com
Fri Feb 2 00:34:12 CET 2007


On 2/2/07, G Hasse <gh at raditex.se> wrote:
> On Thu, Feb 01, 2007 at 11:31:25PM +0100, Johan Kuuse wrote:
> > Från:
> > http://www.xfree86.org/current/xauth.1.html
> >
> > $HOME/.Xauthority
> >  default authority file if XAUTHORITY isn't defined
> >
> > Så prova med att byta ut
> > .Xautorize
> > mot
> > .Xauthority
>
> Jo jag har provat det. Och med xauth programmet ska man kunna
> skriva records för de maskiner som får komma åt X-servern. Men
> jag lyckas inte...
>
> --
> Göran Hasse
>
> ----------------------------------------------------------------
> Göran Hasse      email: gh at raditex.se   Tel: 08-6949270
> Raditex AB       http://www.raditex.se  Fax: 070-??????
> Planiavägen 15, 1tr               Mob: 070-5530148
> 131 34 NACKA, SWEDEN             OrgNr: 556240-0589
> VAT: SE556240058901
> ------------------------------------------------------------------
>
> _________________________________________________
> BSD Users Sweden -- BUS at stacken.kth.se
> https://lists.stacken.kth.se/mailman/listinfo/bus
>

är det xforwarding du vill åstakomma "helt enkelt", hade lite problem
med det för ett tag sen.. och kom då fram till:

1. jag behövde xauth på servern också(del av xorg-clients)
2. xforwarding i sshd
3. xauth extract - $DISPLAY | rsh otherhost xauth merge -
4. ssh -X remotehost

höll på att försöka kopiera magic-keyn ett tag där med xauth utan
lycka.. tills jag kom på att det inte finns någon sådan hos en
användare som aldrig har startat X lokalt ops.. ;)

'xauth list' kan man ju använda också.. så ser man alla nycklar.. sen
kan man titta i 'man xauth' om man är mer nyfiken.

/ Mikael


More information about the BUS mailing list