Re: Att hålla systemet uppdaterat.

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Tue Aug 28 08:58:07 CEST 2007


--On måndag, måndag 27 aug 2007 20.31.33 +0200 Mathias Stjernström
<mathias at globalinn.com> wrote:

> Intressant!
> 
> Någon som har tips på hur man hanterar _många_ servrar om man inte  
> ska använda ports/portaudit och ska göra allt manuellt. Hålla koll på
>  alla versioner som snurrar och matcha det mot tex. bugtrack och dom  
> andra??

Bygger paket på en stagingmaskin, testar och rullar sen ut i
servicefönster?

-- 
Måns Nilsson			M A C H I N A

Where's the Coke machine?  Tell me a joke!!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20070828/c88bed00/attachment.bin


More information about the BUS mailing list