Spamfilter

Måns Nilsson mansaxel at besserwisser.org
Tue Nov 21 07:55:12 CET 2006--On söndag, söndag 19 nov 2006 16.55.26 +0100 Magnus Danielson
<cfmd at bredband.net> wrote:

> Oavsett vilket SPAM filter man har är väl ändå första steget ändå
> en greylisting i fronten. Eftersom det kördes Postfix så kan Postgrey
> (http://isg.ee.ethz.ch/tools/postgrey/) vara något att titta på.

Grålistning är ett gargantuiskt fulhack. Det är otroligt irriterande att
stoppas av. Jag kan inte skrika LAYERING VIOLATION så starkt dock,
eftersom man komplett ignorerar innehållet i breven, och istället bara
testar MTA'er. 

Det enda sätt som är korrekt och tar _rätt_ saker i beaktande, är
kontroll av innehållet i breven. Spamassassin, plus bayesiska filter, är
det bästa sättet, enligt min mening. Det tar 85-90% av mina spam. 

-- 
Måns Nilsson           Systems Specialist
+46 70 681 7204  cell            KTHNOC
+46 8 790 6518 office         MN1334-RIPE

Look into my eyes and try to forget that you have a Macy's charge
card!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 186 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20061121/cc09d49f/attachment.bin


More information about the BUS mailing list