Backup

Linus Nordberg linus at nordberg.se
Thu Nov 16 11:47:54 CET 2006


peter h <peter at hk.ipsec.se> wrote
Sun, 12 Nov 2006 22:15:05 +0100:

|  dump fixar både full och incremental backups samt har ett bra verktyg att 
|  browsa och restora enstaka filer.

dump(8) lider dessutom inte av den otrevliga bieffekten att atime
uppdateras för dumpade filer, vilket samtliga lösningar som kopierar
filer "genom filsystemet" gör.

En nackdel är att man inte kan dumpa delar av filsystem utan måste ta
hela (modulo 'nodump', se nedan).

För att exkludera delar av ett filsystem (~/.gnupg t.ex.) använder man
flaggan nodump (se chflags(1)) men ser till att komma ihåg `-h 0' till
dump(8).

Nu har jag glömt om dump/restore gör rätt i följande scenario, men det
kanske någon annan kan upplysa om.
  touch foo
  dump -0
  rm foo
  dump -1
Om man nu restore(8) först 0-dumpen och sedan 1-dumpen så skall filen
foo inte finnas.

-- 
Linus


More information about the BUS mailing list