Backup

Anders Arnholm anders at Arnholm.nu
Sun Nov 12 22:10:56 CET 2006


On Sun, Nov 12, 2006 at 01:20:04PM +0100, G Hasse wrote:
> Jag tycker du ska forska i rsync. Det är säkert en bra lösning!

rsync bör kombineras med ssh, default vill den ha rsh vilket inte är
speciellt bra över nätet. (Mycket dåligt krypto/authesifierings
förfarande).

Så innar man dataljerat börjar med rsync se till att 'ssh backupmaskin
id' fungerar (gärna root till root, för att rsync skall kunna ta hand om
skyddade mail.)

Rsync har sedan andra problem för backuper, t.ex. att du bara får en
version. Att man måste ha "samma" uid's på båda maskinerna.

Tar/dump har vissa fördelar här. (Och nackdelar incrementalla backuper?
Glöm det...)

Personligen tycker jag lite om, och lite hatar bacula. Det kan också
fungera.

/ Balp
-- 
   o_  Anders Arnholm,        HiQ - Consultant
 o/ /\  anders at arnholm.nu       Phone : +46-703-160969
/|_, \\  http://anders.arnholm.nu/   http://www.hiq.se
/
`
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20061112/a55a27db/attachment.bin


More information about the BUS mailing list