SV: Installera utan CD-ROM eller floppy?!

Marcus Nilsson marcus.s.nilsson at vxu.se
Thu Nov 2 17:21:46 CET 2006


Lars Lindblad wrote:
> Hallo!
> 
> Ditt goda tips lockade mig till att öppna burken (vilket var inte helt 
> lätt - men jag hittade lite info om den på nätet)
> 
> Nåväl, i dess inre (bortsett från ungefär 4 ton med damm! ;) ) fanns 
> blott en 2.5" ide-drive och inte en tillstymmelse till port att knö i en 
> cd-rom.

Eller stoppa i disken i en annan dator och installera systmet därifrån? 
Sen är det bara att stoppa tillbaka disken och köra :)

/ Marcus
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/x-pkcs7-signature
Size: 3261 bytes
Desc: S/MIME Cryptographic Signature
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20061102/ce0f8193/smime.bin


More information about the BUS mailing list