Fel i kod

Bengt Gördén bengan at sunet.se
Wed Mar 22 12:53:25 CET 2006


onsdagen den 22 mars 2006 09.56 skrev G Hasse:
> Hej
>
>
> På länken http://scan.coverity.com/ så säger man att
> man har analyserat kvaliten på olika kodbaser.
>
> Är det någon som kan ge lite kommentarer till detta?
>
> Är verkligen Linux av bättre kvalite än FreeBSD?

Det går säkert att debattera. Frågan är om det är så vettigt att försöka 
frälsa de redan frälsta. Skall du inte hellre debattera det på en blandad 
lista?


> Varför finns inte OpenBSD med tror ni?

Enkelt. De ansåg inte att det ingick i poolen av "30 of the most critical and 
widely used open source projects in the world". Står ju i första stycket.


-- 

- Bengan -------------------------------------------------------------
- KTHNOC/SUNET/NORDUnet | http://www.noc.kth.se/~bengan | 08-7906586 -
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 189 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20060322/01993933/attachment.bin


More information about the BUS mailing list