[Fwd: Please review wip/tsm]

Marcus Nilsson marcus.s.nilsson at vxu.se
Thu Mar 9 12:40:35 CET 2006


Hej,
Vill minnas att någon frågade om TSM-support i BSD.
Här är ett NetBSD pkgsrc/wip-paket som fungerar fint i vår miljö (NetBSD 
2.0 klient, TSM 5.3/AIX 5.3 server)

/ Marcus
-------------- next part --------------
An embedded message was scrubbed...
From: Hauke Fath <hf at spg.tu-darmstadt.de>
Subject: Please review wip/tsm
Date: Thu, 09 Mar 2006 11:06:10 +0100
Size: 4628
Url: http://lists.stacken.kth.se/pipermail/bus/attachments/20060309/0df35a15/tsm.mht


More information about the BUS mailing list