Re: störig natd-start

Kenneth Lind exil at solace.miun.se
Mon Feb 27 19:28:19 CET 2006


On Mon, 27 Feb 2006, Kenneth Lind wrote:

> Ska testa lite kombinationer av AFTER och REQUIRE...

Jag tog bort 'nostart' från "# KEYWORD: ...", vilket är satt som
default, och nu går allt upp utan handpåläggning. Får fortfarande
"Can't assign..", men eftersom det funkar så skjuter jag upp att
åtgärda problemet, vad det nu är...

 /etc/rc.d/natd körs inifrån /.../ipfw vilket från det
hållet sett verkar rimligt, men inte från mitt håll då
 /.../ipfw körs innan alla andra nät-relaterade saker
(med ett par irrelevanta undantag).
Funderar på att antingen separera de två eller baka in hela
nät-affären i ett script. lite väl oldschool, kanske :)

Nåja. Tillbaka till resten av livet med mig.

 Tack för tips och sånt!

MVH, Kenneth

--

  "Angels can fly because they take themselves lightly."
              GK Chesterton

Homepage (Swedish only):          http://www.solace.mh.se/~exil
Cellphone .se:                    +46-(0)73 218 1937
Cellphone .nl:                    +31-(0)64 409 6291More information about the BUS mailing list