Re: störig natd-start

Jan Rockstedt rockstedt at telia.com
Mon Feb 27 12:09:16 CET 2006


Jan Rockstedt wrote:
> Kenneth Lind wrote:
>> On Mon, 27 Feb 2006, Jan Rockstedt wrote:
>>
>>>> problem kvar; natd startar inte när systemet går upp, utan
>>>> terminerar med meddelandet "natd: Unable to create divert
>>>> socket.: Protocol not supported".
>>>> När jag däremot kör '/etc/rc.d/natd start' manuellt fungerar
>>>> det alldeles utmärkt.
>>>> FreeBSD 5.4-RELEASE-p11
>>>
>>> Hur ser din kernel ut?
>>> Har du options IPDIVERT ?
>>
>> Japps.
>>
>> Bifogar fil.
>>
>>  /Kenneth
>>
> Det ser ju ok ut.
>
> Hur ser din rc.conf ut?
>
> //Janne

Och sysctl.conf

//Janne 
More information about the BUS mailing list