Re: störig natd-start

Jan Rockstedt rockstedt at telia.com
Mon Feb 27 11:56:07 CET 2006


Kenneth Lind wrote:
> On Mon, 27 Feb 2006, Jan Rockstedt wrote:
>
>>> problem kvar; natd startar inte när systemet går upp, utan
>>> terminerar med meddelandet "natd: Unable to create divert
>>> socket.: Protocol not supported".
>>> När jag däremot kör '/etc/rc.d/natd start' manuellt fungerar
>>> det alldeles utmärkt.
>>> FreeBSD 5.4-RELEASE-p11
>>
>> Hur ser din kernel ut?
>> Har du options IPDIVERT ?
>
> Japps.
>
> Bifogar fil.
>
>  /Kenneth
>
Det ser ju ok ut.

Hur ser din rc.conf ut?

//Janne 
More information about the BUS mailing list