SV: FreeBSD på Presario 8144EA

Jon Otterholm jon.otterholm at ide.resurscentrum.se
Tue Feb 21 16:22:21 CET 2006


Jag fick exakt samma registerdump. Jag levde i tron att det var en 6.0-R 
som jag hade på skivan men det visade sig vara en 5.4-R ("Permanent 
Marker" är ett underskattat verktyg). Med 6.0-R så funkar det klockrent, 
så man måste ha gjort en del ändringar i BTX på 6.0.

//Jon

Martin Nilsson wrote:
> Jon Otterholm wrote:
>  
>> Lustigt sammanträffande. Jag har exakt samma problem med en HP Netserver 
>> 1000R som jag gav mej på att installera idag.
>>
>> Har inte grävt så mycket i det men av google att döma så är vi inte 
>> ensamma om detta problem.
>>   
>
> Får du samma registerdump?
>
> En del award BIOS har problem att boota FreeBSD om du har ett USB 
> storage device inkopplat när BTX försöker läsa vilka diskar som finns i 
> systemet från BIOS.
>
> Det brukar ge följande registerdump:
> esi=00000000 edi=00000000 ebp=00000000 esp=000003fe
> cs=f000 ds=0000 es=3eac  fs=0000 gs=0000 ss=97bc
> cs:eip=2e 0f 01 16 5c 47 0f 20-c0 0c 01 0f 22 c0 b8 28
>     00 8e d8 0f 20 c0 24 fe-0f 22 c0 eb 00 66 58 c3
> ss:esp=00 00 00 00 52 3d 00 08-00 00 05 a4 4a 91 00 00
>     46 02 00 00 00 00 ec df-08 00 e5 54 01 00 20 4b
> BTX halted
>
> 00000000 2E0F01165C47   lgdt [cs:0x475c]
> 00000006 0F20C0      mov eax,cr0
> 00000009 0C01       or al,0x1
> 0000000B 0F22C0      mov cr0,eax
> 0000000E B82800      mov ax,0x28
> 00000011 8ED8       mov ds,ax
> 00000013 0F20C0      mov eax,cr0
> 00000016 24FE       and al,0xfe
> 00000018 0F22C0      mov cr0,eax
> 0000001B EB00       jmp short 0x1d
> 0000001D 6658       pop eax
> 0000001F C3        ret
>
> Jag har lite ideer om hur man kan skriva om BTX koden som anropar BIOS 
> för att undvika detta men tyvärr har jag inte haft någon ledig tid alls 
> att testa dem de senaste månaderna. Om någon har en maskin med detta 
> problem, kan lite C & asm samt vill ha något att mecka med så kontakta 
> mig så kan jag förklara utförligare vad som händer.
>
> Det tråkiga med det här problemet är att det helt klart är ett BIOS fel 
> men att det bara är FreeBSD (oftast med USB-CD) som triggar det och så 
> länge det fungerar med Linux & Windows tycker inte tillverkarna att det 
> är något viktigt...
>
> /Martin
>
>
>  More information about the BUS mailing list