FreeBSD på Presario 8144EA

Johan Huldtgren johan+bus at obitus.org
Fri Feb 17 20:55:51 CET 2006


Martin Nilsson wrote:

> från jhb at FreeBSD.org:
> 00000000 0F20DD      mov ebp,cr3
> 00000003 81E500F0     and bp,0xf000
> 00000007 0F20C2      mov edx,cr0
> 0000000A 0F01E0      smsw ax
> 0000000D A801       test al,0x1
>
> Your BIOS is doing bad things. Actually, there is a known workaround 
> for this specific problem for Compaq BIOS's: try changing the ATA 
> devices to use simple DMA or PIO rather than Ultra DMA.
>
>
> Hoppas det löser problemet!

När man kollar Storage -> Device Configuration
och sedan väljer sin hårddisk finns det:

Transfer Mode & Translation mode, när jag såg
dem mindes jag att jag pillat på nått sånt innan
på en Presario på jobbet. I Transfer mode kan man
välja mellan: (* är default)

*Max UDMA
Ultra DMA 0
Enhanced DMA
Max PIO
PIO 0

Jag testade allihoppa, samma fel varje gång. Testade
byta Translation mode, där är valen:

*Bit Shift
LBA Assisted
User
Off

Testade alla här med, samma fel. Hittade då menyn
Storage Options och där finns valet "BIOS IDE DMA
Transfers" som per defualt är Enable. Bytte den till
Disable och nu bootar allt så fint. Imorgon ska jag
testa att installera och se hur det går. Men so far
so good.

Tackar så mycket!

- Johan


More information about the BUS mailing list