FreeBSD på Presario 8144EA

Martin Nilsson martin at mullet.se
Fri Feb 17 20:16:35 CET 2006


Johan Huldtgren wrote:

> Har en Compaq Presario 8144EA sittande som jag vile slänga
> in FreeBSD på, dessvärre så verkar detta inte gå. Går inte
> att boota från varken floppy eller cd. Floppy (6.0-R) dör
> med:

> FreeBSD/i386 bootstrap loader, Revision 1.1
> (root at opus.cse.buffalo.edu, Wed Feb 1 20:00:15 UTC 2006)
> |
> int=0000000d err=00000000 efl=00030246 eip=0000c3a0
> eax=0000209d ebx=00000004 ecx=00002000 edx=00002dcc
> esi=00000906 edi=0005b79c ebp=00001540 esp=0000150a
> cs=f000 ds=ee00 es=ee00  fs=0000 gs=0000 ss=ee00
> cs:eip=0f 20 dd 81 e5 00 f0 0f-20 c2 0f 01 e0 a8 01 75
>    08 80 e2 fe e8 53 ff eb-21 0f 20 e0 a9 30 00 75
> ss:esp=9c b7 05 00 06 09 00 00-40 15 00 00 2a 15 00 00
>    04 00 00 00 cc 2d 00 00-04 00 00 00 9d 2d 00 00
> BTX halted
> 
> Jag misstänker starkt att det är Compaq's BIOS som är
> boven i dramat, det är senaste versionen 03.13, även
> om den i sig är ett par år gammal.

från jhb at FreeBSD.org:
00000000 0F20DD      mov ebp,cr3
00000003 81E500F0     and bp,0xf000
00000007 0F20C2      mov edx,cr0
0000000A 0F01E0      smsw ax
0000000D A801       test al,0x1

Your BIOS is doing bad things. Actually, there is a known workaround 
for this specific problem for Compaq BIOS's: try changing the ATA 
devices to use simple DMA or PIO rather than Ultra DMA.


Hoppas det löser problemet!

Mvh,
Martin

-- 
Martin Nilsson, CTO & Founder, Mullet Scandinavia AB, Malmö, SWEDEN
E-mail: martin at mullet.se, Phone: +46-(0)708-606170, Web: www.mullet.se

Our business is well engineered servers optimised for FreeBSD & LinuxMore information about the BUS mailing list