Ett exempel från offentlig upphandling

G Hasse gh at raditex.se
Thu Feb 9 09:24:47 CET 2006


Hej!

Detta har naturligtvis inte alls med BUS-listan att göra,
men kan vara intressant ändå! Hoppas jag inte får allt för mycket eld...

Botkyrkabyggen gjorde en upphandling av personal pc senast så försökte jag
att ställa samman ett förslag med Linux, men... Länsrätten tyckte annorlunda.

Lagen säger:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Kap1.
"16 § Den tekniska beskrivningen av föremålet för upphandlingen får varken i förfrågningsunderlaget
eller i något annat underlag för upphandlingen hänvisa till en särskild vara eller process på ett
sådant sätt att vissa företag gynnas eller missgynnas. En sådan hänvisning får dock göras, om det är
motiverat med hänsyn till föremålet för upphandlingen.

En upphandlande enhet får hänvisa till ett visst märke, fabrikat eller ursprung, om den inte på
något annat sätt kan beskriva föremålet för upphandlingen tillräckligt preciserat och begripligt.
Hänvisningen skall följas av orden "eller likvärdig". Lag (1997:1068)."
----------------------------------------------------------------------------------------------

Länsrätten skriver:
----------------------------------------------------------------------------------------------
 "Då det i förfrågningsunderlaget hänvisats till ett specifikt varumärke
har det dock, i enlighet med 1 kap 16§ andra stycket LOU, ålegat den upphandlande enheten,
att komplettera hänvisningen med orden "eller likvärdig". Då någon sådan komplettering
ej gjorts uppfyller förfrågningsunderlaget, i detta avseende, inte de krav som uppställs
i LOU".
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Då tror man att länsrätten skulle se till att Botkyrkabyggen får göra om upphandlingen,
men icke:

--------------------------------------------------------------------------------------------
"Av utredningen i målet framgår att AB Botkyrkabyggen har en standardiserad arbetsmiljö,
som är uppbyggd av nämnda mjukvaror(1). Vid sådant förhållande och då upphandlingen föregåtts
av en enkät som från de anställads sida utmynnat i önskemål om de aktuella mjukvarorna
finner länsrätten att Botkyrkabyggen AB haft fog för att i förfrågningsunderlaget hänvisa
till de aktuella produkterna".
--------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Microsoft Office - min anmärkning. Vi ville erbjuda OpenOffice från Sun.

Visst blir man förbryllad. Om man har som standard att bryta mot lagen och om man
gör en gallup bland personalen - då är det ok!

Du kan hitta hela underlaget på följande länkar:

http://www.raditex.se/bilder/skanna0003.gif
http://www.raditex.se/bilder/skanna0004.gif
http://www.raditex.se/bilder/skanna0005.gif
http://www.raditex.se/bilder/skanna0006.gif
http://www.raditex.se/bilder/skanna0007.gif

-- 
Göran Hasse

----------------------------------------------------------------
Göran Hasse      email: gh at raditex.se   Tel: 08-6949270
Raditex AB       http://www.raditex.se  Fax: 070-??????
Planiavägen 15, 1tr               Mob: 070-5530148
131 34 NACKA, SWEDEN             OrgNr: 556240-0589
VAT: SE556240058901
------------------------------------------------------------------


More information about the BUS mailing list