Minimal konfiguration för NFS på FreeBSD

Daniel Wiberg danne at wiberg.nu
Thu Dec 21 09:00:31 CET 2006


On Thu, Dec 21, 2006 at 10:08:53AM +0100, G Hasse wrote:
> On Thu, Dec 21, 2006 at 08:35:38AM +0100, Anders Troback wrote:
> > Från man exports;-)
> 
> Jo - manualblad kan jag läsa. Men det räcker inte att bara
> skapa /etc/exports filen. Man måste också köra igång servern
> och nfsbiod?
> 
> Och vad göra mer och varför?

nfs_server_enable="YES"
rpcbind_enable="YES"
i rc.conf och kanske nfs_client_enable="YES" på klienten, sen borde det väl
funka?

//danne

-- 
     _ _                 
__   _(_) |__  ___ _ __ __ _  _ __ _  _ 
\ \ /\ / / | '_ \ / _ \ '__/ _` | | '_ \| | | | Daniel Wiberg
 \ V V /| | |_) | __/ | | (_| |_| | | | |_| | danne at wiberg.nu
 \_/\_/ |_|_.__/ \___|_| \__, (_)_| |_|\__,_| http://www.wiberg.nu
              |___/        


More information about the BUS mailing list