Minimal konfiguration för NFS på FreeBSD

G Hasse gh at raditex.se
Thu Dec 21 10:08:53 CET 2006


On Thu, Dec 21, 2006 at 08:35:38AM +0100, Anders Troback wrote:
> Från man exports;-)

Jo - manualblad kan jag läsa. Men det räcker inte att bara
skapa /etc/exports filen. Man måste också köra igång servern
och nfsbiod?

Och vad göra mer och varför?

-- 
Göran Hasse

----------------------------------------------------------------
Göran Hasse      email: gh at raditex.se   Tel: 08-6949270
Raditex AB       http://www.raditex.se  Fax: 070-??????
Planiavägen 15, 1tr               Mob: 070-5530148
131 34 NACKA, SWEDEN             OrgNr: 556240-0589
VAT: SE556240058901
------------------------------------------------------------------More information about the BUS mailing list